آپلود مدرک

  • اسکن شناسنامه و کارت ملی و اسکن عکس را در یک پوشه قرار داده، سپس به فرمت zip در آورده و در این قسمت بارگذاری کنید.