پرداخت آنلاین

همراهان در این قسمت میتوانید مبلغ دوره ها ، وبینارها ، کارگاههای آنلاین را پرداخت نمایید.

پرداخت آنلاین

لطفا به نکات زیر توجه کنید:

1. مبلغ دوره را به صورت تومان وارد نمائید.

2. برای دریافت گواهی حضور در سمینارها و کارگاهها مبلغ 3 هزار تومن به مبلغ اصلی اضافه میشود و در صورتی که قصد دریافت مدرک به صورت چاپی را دارید مبلغ چاپ و پست هم اضافه میشود.

3. برای دریافت گواهینامه مهارت ابتدا بر اساس شهریه مصوب مبلغ گواهینامه محاسبه میگردد و پس از شرکت در آزمون و کسب نمره قبولی مجاز به دریافت گوهینامه مهارت خواهید بود.

 

 

 

 

.